X
  • ad_01_1
  • ứng dụng-1
  • ứng dụng-2

Các ứng dụng

Lưới thép dệt của chúng tôi có nhiều ứng dụng, bao gồm sàng, lọc và che chắn.Chỉ cần tìm thấy sản phẩm phù hợp hoàn hảo với các ứng dụng của bạn.

Chúng tôi tin rằng “Dây vải tốt nói được và mỗi mắt lưới nên giá trị”.Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều đáng tin cậy.

đăng kí

Sản phẩm nổi bật

Nhà máy của chúng tôi chủ yếu sản xuất lưới thép không gỉ, lưới thép Hà Lan, lưới hàn, lưới kim loại mở rộng ...

Giải pháp lưới một cửa

Chúng tôi có thiết kế sáng tạo, sản xuất tuyệt vời và năng lực hỗ trợ mạnh mẽ để cung cấp cho khách hàng giải pháp một cửa, tùy chỉnh.